Arkitektur - Stygt og pent i hus og byggeskikk og Forfall

TING HER!

Arkitektur - Stygt og pent i hus og byggeskikk

Alle bur me i hus, og mange har bygd huset sitt sjølv, defor har alle eit forhold til kunstarten "Arkitektur".
Folk er ulike, og det gjenspeglar seg i det huset dei set opp. Ofte har hus sitt eige uttrykk.

I denne serien får ein sjå mykje stygt og pent, og arkitektur på ville vegar.

Omfang: 112 bilete
Speletid: 14 min


Forfall

Forfall kjem av seg sjølv på all skapningen når stell, pleie, vedlikehald, skjøtsel uteblir. Få ting er vedlikehaldsfrie, og varigheita på ei vare er sterkt varierande.

Omfang: 115 bilete
Speletid: 7 min

Pris DVD: kr 200


Her er nokre bilete frå serien i storformat: