3-kort med dyrefamilier

Nytt kortspill for de minste, for barnehage, småskole, fremmedspråklige og hele familien.

Spilleregler: 3 til 8 spillere. Alle kortene deles ut. Hver spiller ser om han har ett eller flere stikk (tre av samme dyrefamilie). Spiller til venstre for utdeler begynner å spørre en av de andre etter et kort han savner.
Får han kortet, kan han fortsette å spørre. Når han får nei, er det nestemann fra venstre sin tur. Den som har flest stikk til slutt har vunnet.

Ved få spillere kan man dele ut 5 kort til hver og legge resten i en bunke midt på bordet. Etter at man har spurt og turen går til neste, trekker man ett kort. Slik spiller man runde på runde til alle korta er trekt og alle stikk er tatt.

Pris: kr 100,-