Geilo - eit reisemålNY! TING HER!

Det er vinteren og Hallingskarvet som gir Geilo identitet og stor verdi som reisemål. Begge delar er storarta og gir grunnlag for mange aktivitetar og opplevingar med fjell og snøformasjonar, ski og vinterleik - dertil alle sandre årtidsvariasjonar.
Denne DVD´n med 296 motiv tek ein sveip over lang og landskap nær Geilo og Hallingskarvet og syner litt av det du kan få med deg når du vél Geilo som reisemål.

Speletid: ca 25 min
Omfang: 296 motiv

Sjå ein teaser av "Geilo - eit reisemål" her